اجلاس نشان اعتماد ملی

اطلاعات رویداد
زمان باقی مانده:
مجمع جهانی مدیریت

    همانطور که مستحضر هستید مدیران توانمند در هر سازمانی با تصمیم سازی ها و تصمیم گیری های عمدتاً درست و با بینش و تدبیر همواره منشا خیر و برکت برای کارکنان آن سازمان و خانواده های آنها بوده و در نهایت موجب پیشبرد جامعه به سوی کمال می شوند. مرکز پژوهش و آموزش مدیریت ایران با همکاری انجمن تعالی کسب و کار ایران و نیز انجمن مدیریت دانش ایران در راستای وظیفه ذاتی خود در جهت شناسایی و معرفی مدیران توانمند کشور در نظر دارد به رهبرانی که شامل شروط 8 گانه توسعه و رشد سازمان خود می شوند پس از ممیزی دقیق و احراز صلاحیت "نشان اعتماد ملی" اعطا نماید.